Demokrasi, etimolojik manasıyla, millet yönetimi, millet egemenliği demektir. Ancak, 'millet ' kelimesi, tarih boyunca hep aynı mânâya gelmemiştir. İlk çağlarda millet deyince, 'soylu zenginler ' dışındaki reaya( yoksullar)anlaşılıyordu. Aristokrasinin aksine, yoksulların yönetici seçmek ve yönetimde yer almak, kanunlara ve genel kararlara oy verme hakkını tanıma anlamına geliyordu 'Demokrasi'...      Ancak yoksullar bundan mahrum bırakılmıştı. Soylular ayrıcalıklara sahipti.Millet kavramı, içerik olarak Fransızların 17.y.y.'daki devriminden sonra ve günümüzde farklı manalar ifade etmiştir. Çağımızda da, farklı bakış açıları, felsefi ve sosyolojik doktrinler bu kelimeyi çok farklı manalarda kullanılmaktadır. Ancak, Demokrasi, hak, hukuk diyerek herkesin sınırsız haklara sahip olacağını düşünmek; yanlış bir bakış açısı olduğu kanaatindeyim...