Ve bugün zavallı insanlık, üçüncü dünya savaşını düşünüyor, hazırlanıyor ve taraf belirliyor... Bu savaşı "efsane" bir savaş olarak algılıyor! Efsanelerden de öte dünya yok olmadan önceki son savaşın gerçekleşeceğini projelendiriyor; sonrası düşünmeden... Bu efsane savaşın Realitesinin insanoğlunun yok oluşu olacağını tam kavrayamayan bulanık bakış açısıyla... Belki de tüm bir 'Tarih' , yaşanmamış gibi tümden yok olacak, dünya metal bir tabakayla kaplanacak ve çölleşecek. İlk noktaya dönülerek 'büyük  insanlık ' böyle bir yanlış hatırlamadan( hatırlayamadan) Tarihi yeniden başlatacaktır.( Herhalde) Ama bir tereddütle; Eğer yeniden bir Adem ile Havva gönderirse Gök Tanrı...