MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ ARTIYOR

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, ‘’ Türkiye’nin öncelikli meselelerinden biri olan mesleki eğitimin iki önemli tarafı olan eğitim ve iş dünyasının tek bir masa etrafında bir araya gelmesinin önemli bir konudur. Mesleki eğitimin öneminin her geçen gün arttığını ifade etmek isterim. Yetişmiş ve kalifiye insan gücünün günümüzde en temel ihtiyaç olduğunu bir gerçektir. Adana Ticaret Odası olarak, eğitim camiası ile iş birliği içerisinde ilimizde gerçekleştirmeyi arzu ettiğimiz mesleki eğitim faaliyetlerini, kurumlarımızın ihtiyaçlar doğrultusunda iş dünyasının taleplerini dikkate alarak yeniden şekillendirmeliyiz. Ülkemizin gelişmesi için sanayi ve endüstri alanındaki yetişmiş insan gücü olmazsa olmaz en temel ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı gidermek için nitelikli öğrencilerin mesleki eğitime dâhil edilmesi, gençlerimizin mesleki anlamda girişimlerinin desteklenmesi gerekmektedir.  İş dünyası, ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, teorik bilgisini pratikte uygulayabilecek personel istiyor. Herkes doktor, hâkim olacak algısını değiştirmeliyiz’’ dedi.

Sıkılan Gençler Adana’da Yüzerek Serinledi Sıkılan Gençler Adana’da Yüzerek Serinledi

İŞ DÜNYASININ SESİNE KULAK VERİYORUZ

Toplantıda sektör temsilcilerinin taleplerini dinleyen Adana Milli eğitim Müdürü Hasan Tevke, İş dünyasının taleplerini haklı buluyoruz ve sesine kulak veriyoruz. Meslek Liselerimizin daha verimli hale gelmesi ve kalifiye eleman yetiştirmesi için eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Yıllardır kanayan bir yara olan ara eleman açığının çok daha önem arz ettiği günümüzde bu açığın kapatılması için müfredat hazırlıklarımız bulunmaktadır’’ dedi.

Toplantıda sektör temsilcileri ve eğitim camiası fikir alışverişi yaparak, atılacak adımları konuştu.

Editör: Metropol Gazetesi