Örnek No:55*
T.C.
ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2023/290 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/290 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği: ADANA İli, ÇUKUROVA İlçesi, KURTTEPE M. 5823 Ada 3 Parsel Numarasında -/10.Kat/-/- 21 B.B.No.lu MESKEN Niteliğindeki taşınmaz (40/1173 Arsa Payı ) satılacaktır. Ana Taş.Yüzölçüm:1.173,00 m2.
Taşınmazın Ulaşım Özellikleri: Değerleme konusu taşınmaz Adana İli, Çukurova İlçesi, Kurttepe Mahallesi, 5823 ada 3 parseladreslidir.Değerleme konusu taşınmaza bölgenin ana arterlerinden olan Turgut Özal Bulvarı ile KurttepeCaddesinin Kesiştiği kavşaktan sağa dönülür ve Kurttepe Caddesi üzerinde kuzey istikamette ~ 350,00 m ilerlendikten sonra sağa 71517 sokağa dönülür~ 300 m ilerde sağda konumlukonu parsele ulaşılır.
Değerleme konusu taşınmazın yakın çevresinde genellikle8-15 katlı apartman tipi binalar bulunmakta olup, alt katlarının işyeri, üst katları ise konut olarak kullanılmaktadır. Konu taşınmaz Adana İl Merkezine ~ 7,60 km, Çukurova İlçe Merkezineyakın mesafede yer almaktadır. Tercih edilen bir bölgede konumlu olup, sosyal donatı alanlarına yakın mesafede konumludur. Ulaşımın kolay olan bölgenin alt yapısı ve sokak yol düzenlemeleritamamlanmıştır.
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Değerlemeye konu Adana İli, Çukurova İlçesi, 386 Ada, 3 Parsel Numaralı 1.173,00m² alana haiz olup, kuzey yönden ~20 metre, doğu yönden ~ 40 metre imar yoluna, diğer yönlerden komşu parsellere cephesibulunmaktadır. Taşınmaz topografik olarak eğimsiz bir zemine sahip olup geometrik olarakamorf yapıdadır. Çevresindeki imar yolları açılmış ve Belediye hizmetlerinden istifadesi bulunmaktadır. Parsel üzerinde daha önce 1 zemin 14 Normal Katlı betonarme bina bulunmakta ve konu taşınmazında binanın 10. Katında 21 bağımsız bölüm nolu meskenolduğu, tapu kayıtlarından tespit edilmiştir.Ancak Taşınmazın 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem sonrasında Çevre Şehircilik Bakanlığı hasar sorgulama biriminde RMBPJ askı kodu ile kayıtlı olduğu ve binanın ORTA HASARLI olduğu tespit edilmiştir. 03.04.2024 Keşif tarihinde parsel üzerindeki binanın yıkımının tamamlanmış olduğu ve boş parsel durumunda olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda taşınmaza borçlunun hissesi oranında arsa değeri takdir edilmiştir.
İmar Durumu: Çukurova Belediye Başkanlığının 78909 sayılı yazına ekli imar çapı ile "TAKS:0.40, AYRIK YAPI NİZAMLI 2.40 YOĞUNLUKLU KONUT ALANI" olarak bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.800.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2024 - 14:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2024 - 14:07
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 14:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 14:07

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02055932