T.C.
ADANA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/352 Esas
İLAN

Davacı , HÜSEYİN KAPLAN ileDavalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle; Mahkememiz 23/05/2024 Tarihli Duruşması16.Nolu ara kararı gereği dava konusu Adana İli Sarıçam İlçesi Kargakekeç Mahallesi 18048 Ada 263 Parsel ve 18057 Ada 23 Parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili olarak hak sahibi olabilecek üçüncü kişilerin haberdar olabilmesi amacıyla 4721 sayılı kanunun 713/4-5 fıkraları gereğince ülke çapında yayımı bulunan bir gazetede ve ayrıca yerel yayımı bulunan bir gazetede ilan yapılmasına karar verilmiştir.

#ilangovtr Basın No ILN02050692