81ilimizde 61.4 milyon seçmen

Düğün bayram havasında, özgürce,

Kendini 5 yıl yönetecek olan

Yerel yöneticilerini seçti,

Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun,

Aslında bu seçimde kazanan,

A, B, Z, Y partisinden çok öte

Tüm Türkiye kazanmış oldu...

...

Çevremizdeki komşularımıza

Baktığımızda doğru dürüst demokrasisi olan,

Halkın özgür iradesiyle hem

Ülkedeki yönetici, hem yerel yöneticileri,

Düğün bayram havasında belirlediği

Başka ülke yok...

...

O nedenle, güzel ülkemde,

Ne kadar şikâyet edilse de,

Ne kadar haksız-haklı,

Eleştiriler yapılsa da,

Şöyle ya da böyle güzel bir

Demokrasimiz var...

...

Peki, şimdi soru şu;

Demokrasi nedir? Yanıtı ise şöyle;

-Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın

Ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce,

Seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu,

Toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun,

Tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi;

Ne kadar güzel bir tanım değil mi?...

...

Aileler devletin küçük, modelidir;

Ya da tersi devletler ailelerin büyük

Modelidir denilebilir...

Mutlu aileler, mutlu devletleri oluşturur...

Mutlu devletler çağdaşlaşır,

Daha çok üretir, paylaşır,

Refah düzeyini sürekli arttırır;

Yoksul, fakir fukara ülkelerin de

Her sıkıntısında yardımına koşar;

Bu gün güzel ülkem Türkiye’min

Dünyanın dört bir yanındaki mazlum

Milletlere ve devletlere yardım etmesi gibi...

Güçlü Aile, Güçlü Türkiye

Güçlü Türkiye, dünyada barışa en

Büyük katkıyı sağlayan devlet demektir...

...

Bilinçli şekilde emperyalistlerce

Cahil bırakılıp kişiliğini bulamayan

Sömürüldüklerinin bilincinde olmayan,

Yer altı, yer üstü, insan kaynakları,

Emperyalistlerce tüketilen ülkelerin

Özgürlüğe kavuşmasında bu gün ülkem

Gibi onlara rol model olur...

...

Çok küçük bir örnek şöyle;

Hindistan’ı özgürlüğüne kavuşturan;

Gandi der ki;

-ATATÜRK İNGİLİZLERİ

YENİNCEYE KADAR BİZ ONLARIN

TANRI OLDUKLARINA İNANIYORDUK...

Türkiye bu gün her alanda ulaştığı teknoloji,

Bilgi birikimi, akıllı insanları sayesinde,

Afrika’yı sömürülmekten kurtarma

Konusunda rol modelliğini sürdürmektedir...

...

Sonuç olarak;

Ne kadar demokrasi o kadar özgürlük,

O kadar bilgi, bilinçlenme, gelişerek,

Geri kalmış ülkelere örnek olmaktır...

Bu seçimle de ülkemdeki insanlar,

Demokrasi ve insan hakları, özgürlükler

Konusunda geri kalmış ülkelere,

Rol modelliği konusunda bir adım atmıştır,

Yarın da daha güzelliklere imza

Atmaya devam edeceğiz...

KAZANAN TÜRKİYE OLDU...