Aydar’ın Seçim Afişlerine Çirkin Saldırı! Aydar’ın Seçim Afişlerine Çirkin Saldırı!

CEMRE BAYRAK

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kanserden korunmak herkesin hakkıdır. Siz de kanserden korunmak ve kendinize uygun taramaları yaptırmak için; Toplum Sağlığı Merkezlerine (TSM) bağlı olarak hizmet veren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM)’ne başvurabilirsiniz.” denildi

Açıklamada, “Ülkemizde yürütülen Ulusal Kanser Tarama programında, 40-69 yaş arasındaki kadınlara yılda bir kez klinik meme muayenesi yapılmakta, 2 yılda bir mamografi çekilmek suretiyle meme kanseri taramaları yapılmaktadır. 30- 65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi ile rahim ağzı kanseri taraması yapılmaktadır. 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir kez) Gaitada Gizli Kan Testi (GGK) yapılmak suretiyle kalın bağırsak kanser taraması yapılmakta, 10 yıl da birde kolonoskopi önerilmektedir. Bu hizmetler ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunulmaktadır. Tarama sonrasında pozitif ya da şüpheli bulunan kişiler ikinci, üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmekte ve ileri tetkikler yapılmaktadır. Teşhis ve tedavi hizmetleri ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Kanser başlıca; tütün kullanımı, yüksek beden kütle indeksi (fazla kilolu ya da şişman/obez olma), meyve ve sebzeden fakir beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol tüketimi gibi başlıca beş davranışsal ve beslenme ile ilgili risk faktöründen kaynaklanmaktadır. Oysa yine günümüz şartlarında kanserlerin yaklaşık üçte birinin, risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejilerinin uygulanması yoluyla önlenebilir durumda olduğu bilinmektedir. Ayrıca, erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse birçok kanserin iyileşme olasılığının da yüksek olduğu bilinen bir gerçektir.” ifadesi yer aldı.

Editör: Cemre Bayrak