YSK Çankırı’da Seçim İtirazlarını Karara Bağladı YSK Çankırı’da Seçim İtirazlarını Karara Bağladı

"SORUN KATLANARAK BÜYÜYOR"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na fahiş artan gıda fiyatlarıyle ilgili Araştırma Önergesi sunan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Ayhan Barut, Türkiye'de gıdayla ilgili çok büyük bir krizin yaşandığını anımsattı. Tarımsal üretimde artan maliyetlere ve çiftçilerin ürünlerinin para etmemesine işaret eden Barut, yüksek enflasyon ve fahiş zamlarla halkın gelirlerinin de eridiğine değinerek sorunun katlanarak büyüdüğünü anlattı.

"KRİZİN NEDENİ BELLİ"

Türkiye’de 2013-2018 arası 2 katına çıkan gıda fiyat endeksinin son 5  yılda 7 kat yükseldiğine vurgu yapan Barut, "Türkiye bir zamanlar tarımda kendi kendine yeten az sayıdaki ülkelerden birisi iken iktidarın yanlış tarım politikaları nedeniyle bu durum tam tersine dönmüştür. Milyonlarca tüketicinin yaşam kalitesinin bozulmasına neden olan gıda maddelerindeki aşırı fiyat artışlarının sebebi, üretim ve üreticinin desteklenmemesi, yüksek maliyetler ve ürünlerin değerinde satılamamasıdır. Halkımız da yüksek enflasyon ve fahiş zamlarla eriyen gelirleri nedeniyle açlık içinde bırakılmıştır" dedi.

"ÇÖZMEK YERİNE DERİNLEŞTİRİYORLAR"

Sorunun nedeni ortadayken AKP iktidarının çözüm yerine krizi büyüten adımlarına devam ettiğini aktaran Ayhan Barut, şunları kaydetti:
"İktidarı hiç üzmeyen TÜİK, 2023 döneminde gıda enflasyonunu yüzde 67.3 olarak açıkladı. Ancak bu enflasyon halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmıyor. Üreticimizin ürünü para etmiyor yerinde yapılmayan ithalatla birlikte yabancı ülkelere para kazandırıyoruz. Üretici kazanamıyor, 2002 yılında 2 milyon 700 milyon olan çiftçi sayımız 700 binden fazla azaldı. Ülkemizde yaşanan gıda enflasyonu dar gelirli ve emeklilerin sağlıklı ve insan hayatı için gerekli gıdaya erişiminin önündeki tek engeldir. Ülkemizde yaşanan gıda enflasyonu her geçen gün daha da korkutucu boyutlara gelmekte vatandaş gıdaya erişim konusunda büyük sıkıntılar yaşamaktadır. İktidarın sorunu çözmek yerine krizi büyütecek adımlarına devam etmesi kabul edilemez. Bu koşullarda Meclis'in harekete geçerek gıdada büyüyen krizin acilen çözülmesi için önlem alması şarttır."

"FİYAT UÇURUMUNU AÇIKLAYIN"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na sunduğu önergesinde şu sorulara cevap istedi;
"1- Tarladan markete gelene kadar oluşan fiyat uçurumu neden kontrol altına alınmamaktadır?
2- Üreticiden tüketiciye tedarik zincirinde hangi mal ve hizmetlere ilişkin aşırı fiyatların hangi aşamada, nerede ve nasıl oluştuğuna ilişkin bölgesel olarak ele alınan bilimsel araştırmalar yapılmış mıdır?
3- Türkiye'de mevsiminde, yaz aylarında bile sürekli artan mevsimlik yaş meyve ve sebze fiyatlarındaki artışın temel nedenleri nelerdir?
4- Tarımsal üretim yapanların artan girdi maliyetleri konusunda üreticiyi rahatlatıcı somut desteklemeler yapacak mısınız?"

Kaynak: Haber Merkezi