Örnek No:55*
T.C.
ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/100 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/100 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : ADANA İli, ÇUKUROVA İlçesi, KARALARBUCAĞI M. 6061Ada 7 Parsel numarası -/11.Kat/-/ 22 B.B.No.lu MESKEN Niteliğinde, tam hisseyle (1/1) kayıtlı taşınmaz satılacaktır.Arsa Pay/Payda: 40/1005- Ana Taş.Yüzölçüm: 1.005,00
Taşınmazın Özellikleri ve DeğerlendirilmesiDosyaya esas taşınmaz Adana İli, Çukurova İlçesi, Mahfesığmaz Mahallesi, 79083 Sokak, Çelik Apartmanı, No:10, kat:11 iç kapı no:22 posta adresinde yer almaktadır.
Tarif Olarak; Adana İli' nin ana arterlerinden olan Damar Arıkoğlu Bulvarı üzerinden kuzey istikametinde 79083 sokağa girilir. Sokak üzerinde kuzey istikametinde yaklaşık 100m. İlerledikten sonra sağ kol üzerinde bulunan ana taşınmaza (Çelik Apartmanı) ulaşılır.
Ana taşınmaz tapu kayıtlarına göre Karalarbucağı Mahallesi, 6061 ada 1005,00 m2 yüzölçümlü 7 parsel üzerine 28.12.1995 tarih, 42/3 sayılı ruhsata esas olarak inşa edilmiştir. Parsel üzerinde tek adet blok bulunmaktadır. Ana taşınmaz bodrum+zemin+11 normal kattan oluşmaktadır. Binaya ait 28.12.1995 tarih 42/3 sayılı yapı ruhsatı, 21.10.1999 tarih 8/3 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır.
40/1005 arsa paylı, 11. Kat 22 numaralı bağımsız bölüm tamamı M***** Ç******* adına kayıtlıdır. Projesine göre 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo+wc ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmakta olup 110 m2brüt kullanım alanlı olupmesken vasfındadır.
Mahallinde yapılan incelemede taşınmazın mimari projesine uygun inşa edilmediği belirlenmiştir. Oda hacimlerinden çıkma yapılarak kullanım alanının genişletildiği, iklimlendirme odası ile mutfak hacmi arasında ki duvarın kaldırılarak mutfak kullanım alanının genişletildiği, oturma odası ve balkon arasında ki duvarın kaldırıldığı, balkonun kapalı alana dahil edildiği belirlenmiştir. Mesken mahallinde 135m² brüt kullanım alanına büyütülmüştür. Söz konusu proje aykırılıkları geri dönüştürülemez niteliktedir.
Taşınmazın tüm oda zeminleri seramik olup duvarları alçı üzeri plastik boyalıdır. Doğramalar ise kapılar a.panel, pencereler ise pvc' dir. Islak hacimleri seramik kaplı olan taşınmazın iç doğramaları ahşap panel, tavan ise PVC kaplamadır. Meskenin kısmi tadilata ihtiyacı bulunmaktadır. Binanın dış cephesi krem/kahverengi/bej renkli akrilik boya, kat sahanlıkları ve merdiven basamakları mermer, duvarları ve tavanları plastik boyadır. Binada doğalgaz tesisatı mevcut olup mesken içerisine bağlantısı yapılmamıştır.
Taşınmazın 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem sonrasında Çevre Şehircilik Bakanlığı hasar sorgulama biriminde 10 dış kapı numaralı bağımsız bölümlerinde yer aldığı EN7JY askı kodu ile kayıtlı olduğu ve binanın Az Hasarlı olduğu tespit edilmiştir.
İmar Durumu: Çukurova Belediye Başkanlığının 11/3/2024 tarih ve 96757 sayılı yazılarına ekli imar çapı ile " TAKS 0.40 AYRIK YAPI NİZAMLI 2.00 YOĞUNLUKLU KONUT ALANI" olarak bildirilmiştir. İlk ruhsat tarihi: 28/12/1995, Yapı kullanma izin tarihi: 21/10/1999
Kıymeti : 2.750.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz tapu takyidatındaki gibidir. İhtiyati Tedbir: Adana 1.Aile Mahkemesi 2014/304 E. Tedbirin taşınmazın cebri icra yoluyla satışına engel olup olmadığı dosyasından sorulmuş verilen cevabı yazı ile “İHTİYATİ TEDBİR KARARININdevam etmek olduğu, ..... anılan tedbir kararınıntaşınmazın sahibininrızaidevirlerini önler mahiyette olup, kesenleşen takip sonucunda mahcuzların satışını ve cebri icra yoluyla devrini engel teşkil etmeyeceği" bildirilmiştir.
Taşınmazın ihale edilmesi halinde “Şerhi koyduran Mahkemenin cevabi yazısı tescil belgesine ekli olarak ihale alıcısına verilecektir. Bu yazıya rağmen tescili yapacak kurum ile tescil hususunda yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk halinde Dairemizce yapılacak bir işlem mevcut değildir, tedbirin kaldırılması ve tescilin kayıtlara işlenmesine dair tüm dava ve işlemler ihale alıcısına ait olacaktır."
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 13:58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 13:58
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 13:58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 13:58

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02045657