Örnek No:55*
T.C.
ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/35 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/35 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Adana ili Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mah. 9378 Ada 12 Parsel Arsa nitelikli taşınmazın borçlu adına kaytlı 1485/4864 hissesinin satışı gerçekleştirilecektir. Bilirkişi incelemesi yapılmış olup; aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Taşınmazınbulunduğubina; Tapu kayıtlarında; Adana İli, Seyhan İlçesi, Şakirpaşa Mahallesi, 9378 ada, 152,00 m² yüz ölçümlü, 12 nolu Parseldir. Belediye kayıtlarında, Barış Mahallesi 50050 sokak No:4 (UAVT:1054300106) ve No:4/1 (UAVT:1004801740) adresinde kayıtlıdır. Taşınmaz, Barış Caddesinin ~20 m batısında, Yeşilevler Caddesinin ~720 m güneyinde, Malazgirt Ortaokulunun ~370,00m doğusunda yer almaktadır.Yol tarifi iseYeşilevler Caddesi ile Barış Caddesinin kesiştiği noktadansağa dönülür Barış Caddesi üzerinde ~692,00m ilerlendikten sonrasağa 50050 sokağa dönülür sokak üzerinde ~23,00m ilerlendikten sonra sağda konumlu taşınmaza ulaşım sağlanmış olunur. Taşınmaza özel araç ve toplu taşıma araçları ile ulaşımı mümkündür. Değerleme konusu gayrimenkulün bulunduğu Onur Mahallesi2-3 katlıkonutve işyeri olarak kullanılan yapıların bulunduğu bir bölgededir. Bölge genel olarak konut bölgesi olarak kesafet kazanmış olup bölge sakinlerinin günlük temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri, market, eczane, tuhafiye, kafeterya vb. şeklinde esnaflar bulunmaktadır. Konu taşınmaz Adana İli, Seyhan İlçesi, Şakirpaşa Mahallesi, 9378 Ada, 152,00-m² yüzölçümlü 12 Parsel nolu Arsa nitelikli taşınmazdır. Parsel Topoğrafik olarak eğimsiz bir zemine sahip olup, geometrik şekli dikdörtgen formunda yapıdadır. Parselin güney yönden ~10,00 m, diğer yönlerden komşu parsellere cephesi bulunmaktadır. Konu taşınmazın altyapı ve yol, su elektrik,vs. olanakları bulunmaktadır. Konu taşınmazın bulunduğu çevrede kısmen işyeri ve konut alanlı yerleşim bulunmaktadır. TaşınmazınBelediyesinde yapılan incelemede yapıya ait herhangi bir ruhsat, İskan, mimari projesinin bulunmadığı ve kat irtifakının kurulmadığı , bağımsız bölüm niteliği kazanmadığı bilgisi şifahi olarak alınmış ve mahallinde yapılan incelemesinde parsel üzerinde 2 adet yapı bulunmakta olup, 3/A yapı sınıfında, betonarme karkas yapı cinsinde ayrık nizamda, krokide belirtiği üzere A binası parselin kuzey cephesinde zemin kat+1 normal kat olmak üzere 2 katlı inşa edilmiştir. B binası parselin güneyinde tek katlı inşa edilmiştir. Zemin katın bahçe girişi ve 1. Katın bağımsız girişi, 50050 sokak üzerinden güney cepheden sağlanmaktadır. Bina dış cephesidış cephe boyası ile boyalıdır. Parsel üzerinde A binası zemin kat girişi güney cepheden sağlanmakta olup, giriş kapısı demir kepenk kapı ve ahşap kapı, giriş zemini karo kaplamadır. Mahallinde yapılan ölçümlerde zemin kat yaklaşık 85,00m² olup, 2 oda, salon, banyo, wc, antre ve mutfakhacimlerinden oluşmaktadır. Tüm zemin döşemesi karo kaplama, pencereler ve kapılar ahşap, duvarlar iç cephe boyası ile boyalı, mutfakta alt ve üst dolaplar ahşap tezgah mermerdir. Islak zeminler ve duvarlar fayans kaplamadır. Taşınmazın tadilat ihtiyacı olduğu tespit edilmiş olu,p ısınma elektrik sistemlidir. Parselin batı cephesinde 1. Kata çıkan bağımsız giriş bulunmakta olup 30 m2 alanlıdır. Giriş kapısı demir imalat kapı, zemin döşemesi seramik, merdiven korkuluğu demir imalat olup duvarlar boyalıdır. Binanın 1. Katı yaklaşık 85,00m² olup, 3 oda, salon, banyo, wc, antre, hol ve mutfakhacimlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, tüm zemin döşemeleri karo kaplama, pencereler pwc, oda kapıları ahşap, duvarları sıva üzeri boyalıdır. Mutfakta ahşap üzeri lake dolaplar ve tezgah suni granittir. Islak zeminler ve duvar seramik kaplıdır. Taşınmazda ısınma elektrik sistemlidir. Parselin güney cephesinde krokide B harfi olarak gösterilen, wc ve depo olarak kullanılan tek kattan oluşan yaklaşık 15 m2 alanlı yapı bulunmaktadır. Konu parsel üzerindeki yapılar toplam brüt 215 m2 alanlıdır.Taşınmazın tadilat ihtiyacı olduğu gözlenmiştir.
Adresi : Barış Mah. 50050 Sokak No:4, No:4/1 Seyhan/Adana
Yüzölçümü : 152,00 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 495 HA 3.Etap Uygulama İmar planıgöre,Konut Alanı Ayrık Nizam ,3 Kat yapılaşma koşullarına haizdir.Adana 1. İdare Mah. 2006/2183 E. 2008/1959 K. İmar Uygulaması
Kıymeti : 930.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 13:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 13:55
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 13:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 13:55

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02045292